Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

ZI-1.271.5.2023 Konserwacja rowów w granicach administracyjnych Dzierżoniowa. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-24 2023-02-01 10:00 2023-02-03
ZI-1.271.40.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wymiany pokrycia dachowego budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Mierniczej 2, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. : " Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2 ". Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-06-07 2022-06-14 10:00 2022-06-15
ZI-1.271.33.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy granicy z Nowizną na działkach 459/5, 459/10, 462, 463 obręb Dolny”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-04-28 2022-05-11 10:00 2022-06-15
ZI-1.271.30.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących kontynuacji przebudowy drogi ul. Przedwiośnie o długości ok. 260m w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Przedwiośnie – II etap”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-04-25 2022-05-04 10:00 2022-06-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa