Zakończone postępowania

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

Usługa ubezpieczenia Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz jednostek organizacyjnych z podziałem na dwie części zamówienia. OR-P.271.44.2020. Postępowanie PZP Części: 1, 2 2020-05-15 12:17
Rozbudowa systemów dziedzinowych i wdrożenie e-usług dla mieszkańców wraz z dostawą sprzętu informatycznego i filmami instruktażowymi w ramach realizacji projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”. OR-P.271.1.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-04-15 12:44
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 9 440 000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek OR-P.271.91.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-10-17 10:16
Całoroczne utrzymanie dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków i osiedli mieszkaniowych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa. OR-P.271.48.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-06-07 09:08
Całoroczne utrzymanie dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków i osiedli mieszkaniowych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa. OR-P.271.10.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-04-04 14:03

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa