Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 85  pokazuj  pozycji

ZI-1.271.75.2022 Wycinka i karczowanie drzew i krzewów rosnących na działce 1065 obręb Nowe Miasto w Dzierżoniowie, w miejscu projektowanego cmentarza i parkingu, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza” w Dzierżoniowie. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-21 2022-11-29 10:00 --
ZI-1.271.62.2022 Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich dotyczących remontu elewacji i robót polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku Przedszkola Publicznego nr 2, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2” w Dzierżoniowie. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-03 2022-10-18 10:00 2022-12-23
ZI-1.271.61.2022 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 8 750 000 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-03 2022-11-08 10:00 2022-12-19
ZI-1.271.60.2022 Wyk. robót bud. w zakresie wymiany konstrukcji dróg, krawężników, nawierzchni, przebudowy ciągów pieszych, budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego typu LED, w ram. zad. pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podst. nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (...)". Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-21 2022-10-06 10:00 2022-12-23
ZI-1.271.57.2022 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską, do skrzyżowania z ul. Słowiańską”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-18 2022-09-02 10:00 2022-10-14
ZI-1.271.58.2022 Wykonanie dok. projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz na ich podstawie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Kopernika 7 wraz z zagospodarowaniem terenu i remoncie pomieszczeń w budynku Szkoły przy ul. Kościelnej 34, w ramach zadania pn.: „Remont i modernizacja SP nr 9 ”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-17 2022-09-05 10:00 2022-11-22
ZI-1.271.54.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad robotami budowlanymi dotyczącymi realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-27 2022-08-18 10:00 2022-12-19
ZI-1.271.53.2022 DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DZIERŻONIOWA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I Z POWROTEM WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-21 2022-07-29 10:00 2022-10-14
ZI-1.271.43.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad robotami budowlanymi dotyczącymi realizacji zadania pn.: „Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-22 2022-06-30 10:00 2022-07-28
ZI-1.271.37.2022 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Sikorskiego" w Dzierżoniowie. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-14 2022-07-05 10:00 2022-10-13
ZI-1.271.41.2022 Wyk. dok. proj., spec.tech. wyk. i odbioru robót bud.oraz na ich podst. rob. bud.(...) w ram. zad. pn.: „Remont i modernizacja SP nr 9 w Dzierżoniowie”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-09 2022-06-27 10:00 2022-07-04
ZI-1.271.39.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 3 oraz kompleksowej modernizacji instalacji c.o. w tym budynku, w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-03 2022-06-20 10:00 2022-06-30
ZI-1.271.38.2022 Bieżące utrzymanie parków, skwerów i terenów zielonych w Dzierżoniowie Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-01 2022-06-09 10:00 2022-07-28
ZI-1.271.36.2022 Wyk. dok. proj., spec.tech. wyk. i odbioru robót bud.oraz na ich podst. rob. bud.(...) w ram. zad. pn.: „Remont i modernizacja SP nr 9 w Dzierżoniowie”, w formule „zaprojektuj i wybuduj” Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-18 2022-06-03 09:00 2022-06-13
ZI-1.271.35.2022 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:„Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie” Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-11 2022-05-27 10:00 2022-07-28
ZI-1.271.31.2022 Wykonanie dostawy sprzętu informatycznego w ramach realizacji konkursu grantowego Cyfrowa Gmina obejmującą: Dostawę Urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych (19 szt.), Urządzeń wielofunkcyjnych mono (8 szt.) skanera (1szt.) i switcha (1 szt.). Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-29 2022-05-17 10:00 2022-06-08
ZI-1.271.32.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 3 oraz kompleksowej modernizacji instalacji c.o. w tym budynku, w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-27 2022-05-13 10:00 2022-05-31
ZI-1.271.27.2022 Wykonanie robót budowlanych związanych realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-20 2022-05-17 11:00 2022-08-11
ZI-1.271.29.2022 Wyk.dok.proj., spec.tech. wyk. i odbioru rob.bud. oraz na ich podst.robót bud. pol. na remoncie budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Kopernika 7 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu i remoncie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Kościelnej 34, w ramach zadania pn.: „Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-19 2022-05-09 10:00 2022-05-12
ZI-1.271.22.2022 Całoroczne utrzymanie terenów zielonych na terenie Dzierżoniowa Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-12 2022-05-19 10:00 2022-08-03
ZI-1.271.23.2022 Całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wojewódzkich w granicach administracyjnych Dzierżoniowa oraz odcinka obwodnicy Dzierżoniowa od skrzyżowania z ul. Strefową do ronda na drodze wojewódzkiej nr 383. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-12 2022-05-19 10:00 2022-08-11
OR-P.271.13.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 3 oraz kompleksowej modernizacji instalacji c.o. w tym budynku, w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie”. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-22 2022-03-10 10:00 2022-04-27
OR-P.271.5.2022 Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów oraz cięcia na pomnikach przyrody rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-15 2022-02-23 10:00 2022-04-25
OR-P.271.8.2022 Wykonanie dostawy sprzętu informatycznego w ramach realizacji konkursu grantowego Cyfrowa Gmina z podziałem na trzy części: Część 1: Dostawa Stacji Roboczych i Monitorów (110 szt.), Część 2: Dostawa Laptopów (40 szt.), Część 3: Dostawa Urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych (19 szt.), Urządzeń wielofunkcyjnych mono (8 szt.) skanera (1 szt.) i switcha (1 szt.) Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-11 2022-03-01 10:00 2022-04-29
OR-P.271.4.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z łącznikiem w formie pawilonu handlowego w Dzierżoniowie na ulicy Prusa, dz. nr 1025, obręb Przedmieście. Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-01 2022-02-17 10:00 2022-04-29

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa