Lista postępowań PZP

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

ZI-1.271.3.2023 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską, do skrzyżowania z ul. Słowiańską” Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-18 2023-02-10 10:00 --
ZI-1.271.4.2023 Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany konstrukcji dróg, krawężników, nawierzchni, przebudowy ciągów pieszych, budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego typu LED, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11 Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-24 2023-02-10 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa