wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

ZI-1.271.52.2022 Wykonanie dok. projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz na ich podstawie robót budowlanych polegających na remoncie budynku SP nr 9 przy ul. Kopernika 7 wraz z zagospodarowaniem terenu i remoncie pomieszczeń w budynku Szkoły przy ul. Kościelnej 34, w ramach zadania pn.: „Remont i modernizacja SP nr 9 w Dzierżoniowie”, w formule „zaprojektuj i wybuduj". Gmina Miejska Dzierżoniów Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-07-12 -- 2022-08-10

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa